Fotomodeling

fotografování, modeling a fotomodeling

Fotografování s bleskem

Směrné číslo

(v angličtině Guide number – GN) je veličina, popisující světelný výkon fotografického blesku. Udává (maximální) vzdálenost v metrech, na níž by blesk (nastavený na plný výkon) dostatečně osvítil scénu, snímanou objektivem o clonovém čísle 1 při citlivosti ISO 100 (21 DIN). Tato vzdálenost se nazývá dosah blesku.

Vzdálenost kde bude správně exponováno [m] = Nastavené směrné číslo / Clonové číslo

Uváděno směrné číslo však bývá na nejdelší zoom. Tudíž například pro Canon Speedlight 550 Ex platí níže:

Canon Speedlite 550EX

Zoom reflektoru 17 mm 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 85 mm 85 mm 105 mm
Směrné číslo 15 28 30 36 42 46 50 55

například na 3 bude možné exponovat správně při směrném čísle 15 a 5,1 cloně.

Nicméně je třeba počítat s ubytkem EV dle použití modifikátorů jako např. odrazný deštník a tudíž i vzdálenosti blesku od odrazné plochy a použití filtrů , předsádek atd.

 

EV

(v angličtině Exposure Value) hodnotě 0EV odpovídá takové množství světla, při kterém budeme šedou tabulku správně exponovat při expozici 1 sekunda, cloně f1 a citlivosti ISO100 různých scén se pohybují v rozmezí 1 a 15, přičemž EV1 vyjadřuje například noční město a EV15 můžeme přiřadit ke scéně na velmi slunném místě. Automatika expozice v DSLR je schopná pracovat pouze v rozsahu jasů 1 až 20EV.

ev

E-TTL (Evaluative Through-The-Lens)

Moderní systém měření expozice bleskem firmy CANON vypadá nějak takto:

1.Při namáčknutí spouště do půlky se Evaluative Metering Sensorem změří expozice pozadí (bez blesku) a podle nastaveného režimu P, Av, Tv nebo M se nastaví clona a expoziční čas.
2.Při domáčknutí spouště ale ještě před sklopením zrcátka se předbleskne malým výkonem blesku (stejnou výbojkou jako se bleskne hlavní blesk) a opět Evaluative Metering Sensorem (zrcátko ještě není sklopeno) se spočítá potřebná doba hoření blesku. K vyhodnocení se použije celá plocha Evaluative Metering Sensoru (čili celý záběr) s tím, že okolí zaostřovacího bodu je ve výpočtech upřednostněno. Při ručním ostření se použije střed.
3.Pokud se fotografuje při dostatku světla (10 EV nebo více), nastaví se režim auto fill-in flash (vyplňovací blesk). Mezi 10 EV a 13 EV fotoaparát plynule snižuje výkon blesku o 0,5 EV na každé 1 EV, které je nad 10 EV. Tzn., že při 13 EV se sníží výkon blesku o 1,5 EV. Od 13 EV se již drží snížení výkonu blesku konstantně o 1,5 EV (Canon ale nikdy nezveřejnil detaily tohoto algoritmu). Uvedené snížení výkonu blesku se připočítává k ruční expoziční kompenzaci blesku.
4.Potom se teprve sklopí zrcátko a exponuje. Blesk zapálí na v bodě 2 spočítanou dobu a může být synchronizován s 1 nebo 2 lamelou závěrky. Z uvedeného vyplývá, že Flash Metering Sensor se vůbec nepoužívá.
E-TTL podporují blesky Canon Speedlite 220EX, 380EX, 420EX, 550EX, 580EX, MR-14EX, MT-24EX. „X“ na konci znamená podporu E-TTL.

Bracketing blesku

(Flash exposure bracketing, FEB) automatické vytvoření 3 fotografií s bleskem, správně exponovanou, podexponovanou a přeexponovanou. Velikost změny lze nastavit v EV.

Modelační blesk

spouští se tlačítkem pro náhled hloubky ostrosti na fotoaparátu či tlačítkem přímo na blesku. Blesk po dobu 1-3 vteřin vyšle sérii rychlých záblesků, a tím simuluje trvale svítící světlo. Lze zkontrolovat stíny či odlesky, a pohledem do hledáčku zkontrolovat hloubku ostrosti snímku.  

FP

vysokorychlostní synchronizace (anglicky High-Speed Sync mode).

Synchronizační čas závěrky X-sync je nejkratší čas, kdy se ale ještě závěrka otevře a celá první lamela senzor odkryje a po uplynutí expozičního času ho druhá lamela zakryje. Na kratší časy než X-sync čas je použit pžejezd štěrbiny, první lamela se otevírá a vzáletí za ní se zavírá druhá. Typický X-sync čas je kolem 1/125 až 1/250 sec. Blesk je velmi krátký výboj (1/1000). Musí tedy blesknout v době, kdy je závěrka bezpečně otevřená celá. Při časech kratších než X-sync nad senzorem jede štěrbina (čím kratší čas, tím je štěrbina užší) a ať by blesk blesknul kdykoliv, na fotce by byl jenom pruh. Po aktivaci blesku (ručně či automaticky)fotoaparát nedovolí nastavit kratší čas než X-sync. JV případě kratšího času (např. 1/2000 sec), fotoaparát automaticky nastaví nejkratší možný čas a X-sync (např. 1/200 sec). Po zapnutí vysokorychlostní synchronizcae výbojka bliká s frekvencí několika kilohertz (několik tisíc záblesků za vteřinu) po celou dobu běhu štěrbiny nad políčkem filmu.

Příklad Canon 550Ex má synchronizační čas blesku (X-sync): 1/200

Příklady kdy se používá:

Přisvětlování (Fil-In) se používá zejména u portrétů pro vykrytí stínů.Čas však za slunečného dne vyjde např. na 1/500 zatímco X-sync čas je limitován většinou na 1/200.Pokud se použije nejkratší čas rovnající se synchročasu blesku – například 1/200 s – tak to na silném denním světle znamená buď přeexponované pozadí či potřebu zvýšit clonové číslo. Pokud by jsme řešili zvýšením clony způsobíme změnu hloubky ostrosti což je kontraproduktivní.

Zde se tedy nalezne pro FP platnění.

Také při fotografování dynamických dějů s bleskem kde se nastavuje nižší čas na dostatečné zmrazení pohybu (typický X-sync čas kolem 1/200 nepostačí).

Na přístroji tedy zvolíme vysokorychlostní synchronizaci.

canon_fp

Synchronizace na druhou lamelu

k záblesku dojde těsně před zavřením druhé lamely závěrky, tzn. při konci expozice.

Po otevření závěrky, blesk zableskne a běží čas. Pokud se mezitím se hlavní objekt pohne tak na výsledném snímku bude rozmazaný původně ostrý záběr bleskového světla. Následuje zavření závěrky. Noční záběry pak ukazují hlavní objekt, který je zřetelně odlišený od pozadí bleskem, a je rozmazaný. Rozmazání řeší synchronizace na druhou lamelu. Pokud se po otevření závěrky hlavní objekt i pozadí pohybují třeba i po celou dobu expozice, nevadí to jelikož k záblesku dojde těsně před uzavřením závěrky a výsledný snímek je tak doostřen. Výsledkem je pak ostrý hlavní objekt nasvětlený bleskovým světlem, který může mít rozmazané obrysové části, nicméně výsledný dojem působí ostře. Ani částečné pohybové rozmazání pozadí nevadí jelikož ostrost hlavní objektu postačí. Provádí se mírné podexponování pozadí pro zajištění udržitelného času avšak aby pozadí nezmizelo ze snímku, a stažení výkonu blesku o 1/3 – 2 EV dle potřeby, pro zmírnění světla z blesku ze snímku. Také kvůli naříklad rozdílné barevné teplotě blesku proti umělému osvětlení, objekt nasvícený bleskem (bílým svtělem) s pozadím se světlem umělým žlutým, (či u flourescenčního nebo výbojkovým zdroje zeleným) a snímek působí uměle.

Manuální režim

Plný výkon – 1/1

snížení výkonu odstupňované hodnotami 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, každý stupeň znamena snížení o hodnotu EV1 tudíž 1/128 je  -EV7

Synchronizační čas závěrky X-sync

je nejkratší čas, kdy se ale ještě závěrka otevře a celá první lamela senzor odkryje a po uplynutí expozičního času ho druhá lamela zakryje. Na kratší časy než X-sync čas je použit pžejezd štěrbiny, první lamela se otevírá a vzápětí za ní se zavírá druhá. Typický X-sync čas je kolem 1/125 až 1/250 sec.                                                                  Blesk je velmi krátký výboj (1/1000). Musí tedy blesknout v době, kdy je závěrka bezpečně otevřená celá. Při časech kratších než X-sync nad senzorem jede štěrbina (čím kratší čas, tím je štěrbina užší) a ať by blesk blesknul kdykoliv, na fotce by byl jenom pruh. Po aktivaci blesku (ručně či automaticky) fotoaparát nedovolí nastavit kratší čas než X-sync. JV případě kratšího času (např. 1/2000 sec), fotoaparát automaticky nastaví nejkratší možný čas a X-sync (např. 1/200 sec). Po zapnutí vysokorychlostní synchronizace výbojka bliká s frekvencí několika kilohertz (několik tisíc záblesků za vteřinu) po celou dobu běhu štěrbiny nad políčkem filmu.

4 základní proměnné při fotografování bleskem

1.clonové číslo objektivu,

2.citlivost ISO

3.výkon blesku

4.vzdálenost foceného objektu. 

 tabulka podporovaných funkcí fotografických blesků Canon

canon_blesky

tabulka CF (Custom functions) pro Canon 550Ex

cf