Fotomodeling

fotografování, modeling a fotomodeling

Technika a Fotografování

Nástroje na výpočet hloubky ostrosti:

online kalkulátor

výpočet hloubky ostrosti

kalkulačka   (německá)

 

3 faktory ovlivňující hloubku ostrosti

Hloubka ostrosti je povolená odchylka od roviny zaostření, která na senzoru vytvoří rozptylový kroužek (CoC) takového průměru, že po zvětšení na fotografii formátu 8 x 12 palců nebude toto rozostření větší než 0.25 mm.

Na použité ohniskové vzdálenosti – nepřímo úměrně: čím je ohnisko delší, tím je hloubka ostrosti menší;

Na cloně – přímo úměrně: čím je clona větší (větší číslo, menší clonový otvor), tím je hloubka ostrosti větší;

Na vzdálenosti objektu – přímo úměrně: čím je objekt vzdálen více, tím je hloubka ostrosti větší, čím je blíže, tím hloubka ostrosti klesá

Hloubka ostrosti bude z hlediska ohniska a vzdálenosti stejná, pokud zvětšení objektivu bude stejné, nicméně hloubka ostrosti bude sice stejná, avšak teleobjektivy mnohem více rozostří pozadí tudíž předměty v dálce za (ale i před) fotografovaným předmětem budou při použití teleobjektivu  více rozmazané.

Při fotografování krajin, interiérů nebo architektury se požaduje, aby na fotografii bylo vše ostré, tudíž požaduje se maximální hloubka ostrosti.

Nastavuje se vysoké clonové číslo (např. f/11) a zaostřuje se na  hyperfokální vzdálenost (nikoliv na nekonečno) pro dosažní maximální hloubky ostrosti. Zaostříte-li se např. s objektivem 35 mm a při f/11 na nekonečno, je hloubka ostrosti od 5 metrů do nekonečna. Zaostří-li se však na 6 metrů, je hloubka ostrosti též do nekonečna, již od 3 metrů.  6 metrů je tedy v tomto případě hyperfokální vzdálenost.

online nástroje:

 

tabulka hloubky ostrosti při 20 mm s možnými vzdálenostmi od objektu od 2m do 5m

tabulka hloubky ostrosti při 27 mm s možnými vzdálenostmi od objektu od 2m do 5m

 
Čím má objektiv kratší ohniskovou vzdálenost a na čím větší vzdálenost se zaoštří, tím více z celkové hloubky ostrosti leží za rovinou zaostření, než před ní. Například pro 50mm objektiv lze považovat rozložení hloubky ostrosti kolem roviny zaostření za symetrické při zaostření na vzdálenost méně než 1 metr. Při zaostření na 4 metry už je část hloubky ostrosti za rovinou zaostření 2x větší, než před ní a při zaostření na deset metrů 10x větší. Při focení nablízko, lze považovat rozdělení hloubky ostrosti za symetrické, avšak při větších vzdálenostech je třeba zvažovat narůstající nepoměr v jejím rozdělení.

Hyperfokální vzdálenost –   vzdálenost, od jejíž poloviny, když je objektiv zaostřen na nekonečno, je vše až do nekonečna ostré.

online kalkulačka: http://www.dofmaster.com/dofjs.html

aplkace pro android: http://www.dofmaster.com/android.html

adobephotoshopccpng

Plugin Adobe Camera RAW pro Windows i Mac OS

V novějších verzí Adobe Camera RAW přibývá  podpora pro nové fotoaparáty a objektivy a odstranění chyb při použití konkrétních objektivů. Plugin si můžete stáhnout a nainstalovat zde: Adobe Camera RAW

Hloubka ostrosti

Funkce A-DEP (na některých fotoaparátech Canon) aktivuje všechny zaostřovací body a s jejich pomocí proměří šíři pásma, které má být ostré. Vezme v úvahu použitou ohniskovou vzdálenost a vypočítá, na jakou vzdálenost má zaostřit.

 

Zlatý řez

 rozdělením úsečky na dvě části tak, že kratší část se má k delší úsečce jako delší úsečka k celku. Přibližná hodnota zlatého poměru je 1,618.

 

V podstatě zjednodušeno řečeno je toto kousek od třetiny směrem ke středu.

Priorita času

Kombinace clony a času za daného úrovně osvětlení  vede ke správné expozici . Pokud jsou překročeny výsledkem bude podexpozice nebo přeexpozice. Pokud se chceme dostat na kratší dobu osvitu (bez možnosti ovlivnění světelných podmínek) která v rozsahu těchto kombinací můžeme rozsah posunout změnou hodnoty ISO. Níže jsou diagramy správných kombinací pro  ISO 100 a pro ISO 200. Oranžové pásmo je mimo rozsah, vlevo je podexpozice a vpravo je přeexpozice.

ISO 100  

iso100priorita_casu

ISO 200

iso200priorita_casu

Měření expozice

Pro měření expozice jsou podstatné tři veličiny: expoziční čas, clonové číslo a ISO citlivost, které vedou na výslednou středně šedou fotografii a z těchto tří údajů lze zjistit  EV(Exposure Value), níže je tabulka k zjištění EV hodnoty.

expoziční čas (sec) přírůstek EV   clonové číslo přírůstek EV   ISO přírůstek EV
1 0   1.0 0   50 1
1/2 1   1.4 1   100 0
1/4 2   2.0 2   200 -1
1/8 3   2.8 3   400 -2
1/15 4 + 4.0 4 + 800 -3
1/30 5   5.6 5   1600 -4
1/60 6   8 6   3200 -5
1/125 7   11 7      
1/250 8   16 8      
1/500 9   22 9      
1/1000 10   32.0 10      
1/2000 11   45.0 11      

Platí 0EV  – 1 sekunda 1 clona – 100 ISO
Pokud změříme expozimetrem na fotografovaném předmětu např. 6 EV lze  manuálně přizpůsobit clonu na na hodnotu 8, ostatní hodnoty zůstavají dle vzorce stejné, či snížit čas 1/250 a ostatní hodnoty by opět zůstali stejné.
Či kombinace 1/15 čas (4EV) a k tomu clona 4.0 (4EV) dohromady to dáva 8 (ISO zůstavá na 100). Lze zapojit do dopočítání i ISO a libovolně pak měnit hodnoty času a závěrky, výsledná kombinace by však měla dát dohromady potřebnou hodnotu. Pokud zapojíme blesk počítá se pak výkon blesku, jeho vzdálenost od fotografovaného objektu, případný úbytek EV při použití odrazných ploch , difuzerů atd. (zde se započítáva i vzdálenost blesku od odrazné plochy a následně od plochy k objektu).  Na digitálních zrcadlovkách je pak možnost ještě manuální korekce, můžeme tedy ještě přidat či ubrat několik EV (rozsah bývá určen dle dané značky a modelu) tato korekce je již dopočítávána zvlášť pomocí chipu fotoaparátu. Pohybovat se lze i po třetinových hodnotách. Tím lze snímek přeexponovat či podexponovat či v případě nesprávně nastavených hodnotách clony, času a ISO i dorovnat v rámci rozsahu této manuální korekce. Proto nezapomenout hodnoty vrátit na 0 aby neměli vliv i při dalším fotografování.

 

Výpočet clonového čísla

Clona- např. Canon 450 D (jako příklad rozsah vyjádření clony od  f/3.5 do f/22 ze setovým objektivem  18-55 mm.)

Při maximálně délce 55 umožňí pouze f/5,6 kvůli velikosti průměru otvory clony na svém objektivu (pro menší hodnoty clonového čísla by musel by být větší větší průměr clony což však tento objektiv nemá)

a = f / d  znamená, že clonové číslo = ohnisková vzdálenost objektivu děleno průměr otvoru (clony) či níže

d = f / a znamená průměr otvoru = ohnisková vzdálenost děleno clonové číslo

Clonové číslo

Při vysokých clonových čísel vzniká difrakce (Při difrakci se světlo neohýbá v díře, ale na hranách lamel irisové clony) světla v malém otvoru clony. Každý objektiv má svůj takzvaný „sweet spot“, což je několik clonových čísel, při kterých objektiv poskytuje nejlepší obrazovou kvalitu. Většinou se nachází mezi f/5.6, f/8 a f/11, dle konkrétního objektivu a konkrétního výrobního kusu. Pro nalezení sweet spotu použít stativ a v režimu Priorita clony (AV) nafotit např. krajinu nebo poličku s knihami při různých clonových číslech a pak při 100% zvětšení na monitoru počítače porovnat při jakém clonovém čísle je obraz nejostřejší.

Krajina: vysoká clonová čísla f/8, f/11, f/16                                             Portrét: nízká clonová čísla f/1.8, f/2,8.                                                     Portrét skupiny lidí f/4, f/5.6.                                                                      Portrét v ateliéru: vyšší clonová čísla f/8.                                                                Děti a zvířata v pohybu:  mírně vyšší f/4, f/5.6.                                            Abstrakce a zátiší: nízká clonová čísla f/2, f/2.8                                          Makro a detaily: mírně vyšší f/5.6, f/8                                                          Sport: raději mírně vyšší f/4, f/5.6                                                          Architektura a interiéry: vysoká clonová čísla f/8, f/11                                           Vysoká clonová čísla jsou vhodné při focení krajiny, produktů, architektury, interiérů, větších skupin lidí.

Objektivy

Měřítko na kalibraci a zaostřování u zrcadlovek a objektivů

Sigma 300-800mm pro automatické ostření využívá ultrazvukový mikromotor.

Vhodný zejména na focení velmi vzdálené sportovní akce, přírody a zvěře ve volné krajině.

 

Chromatická aberace
Chromatická aberace je vada která se na snímku projeví jako barevné lemování ostrých přechodů mezi světlem a stínem.)
Barevné okraji kontrastních hran jsou patrné zvláště na okrajích fotografie. Typicky se s ní setkáte ve větvích stromů. Černé větve vyfotografované proti obloze mají na jedné straně fialové, na druhé straně azurové okraje

Vinětace

Vinětace se projevuje nižším jasem na okrajích zobrazovaného obrazu
paprsky dopadající pod velkým úhlem se detekují hůře.
Možné příčíčiny jsou například nevhodná sluneční clona nebo filtr. U digitálních fotoaparátů může vinětace vznikat také na snímači. Paprsky u krajů fotografie směřují na snímač pod menším úhlem, a část se jich na světlocitlivé buňky utopené v elektronice nezachytí.

Difrakce
Čím více v clonu zavíráte, začíná se projevovat jev zvaný difrakce – paprsky světla se na hraně clony ohýbají (proto se v češtině difrakce nazývá ohybový jev) a již nevytváří ostré body, ale tzv. Airyho disky – obraz se stává méně ostrým.

Zkreslení
Existují dva druhy zkreslení se stejnou příčinou. U zoom objektivů je na často na širokém konci soudkovité zkreslení které fotografii vyboulí a na dlouhém je již poduškovité které ji prohne.

Vinětace a zkreslení lze upravit nástrojem Korekce objektivu (Lens Correction)
 Posouváním jezdce narovnejte vodorovné nebo svislé čáry, které se prohýbají směrem od nebo ke středu obrazu. Tuto korekci lze také provést pomocí nástroje Odstranit deformaci (Distortion) . Tažením dovnitř obrazu korigujte soudkovité zkreslení a tažením k okraji obrazu korigujte poduškovité zkreslení. 

Chcete-li použít mřížku, vyberte v dolní části dialogového okna volbu Zobrazovat mřížku (Show Grid). Ovládacím prvkem Velikost upravte rozteč mřížky a prvkem Barva případně změňte barvu mřížky. Pomocí nástroje Posunout mřížku můžete mřížku posunout, aby byla zarovnána s obrazem.

Moaré
Moaré efekt vzniká například tehdy, když pravidelný obrazec pole buněk snímače fotoaparátu nebo zobrazovacích bodů obrazovky nebo displeje interferuje s nějakým pravidelným vzorem na ploše zobrazení (např. struktura tkaniny). Překrývání dvou pravidelných obrazců, jež jsou si podobné, ale nejsou dokonale vyrovnány, vede ke vzniku sady vzorů – moaré efektu. Ten se projevuje jako barevné pruhy nebo kruhy, tzv. obrazové moiré artefakty.

 

 

 

 

Ukládání do RAW /JPG

Zatímco formát JPEG se zpracovává přímo ve fotoaparátu, podle postupů výrobce fotoaparátu, formát RAW se zpracovává až v počítači, na základě postupů od výrobce programu. Pokud použijete na vyvolání RAW souboru originální software od výrobce fotoaparátu, oba formáty (RAW a JPEG) by měl software od výrobce zpracovat a zobrazit stejně.
Rozdíl je v tom, že fotoaparát může převádět RAW do JPEG (protože fotoaparát fotí vždy do RAW, pouze při nastaveném výstupu na JPEG dělá navíc ještě převod) rychleji a méně kvalitněji než originální software. Proto je vždy co do kvality výhodnější fotit do RAW a převádět v počítači originálním softwarem.

Pro archivaci je vhodné soubor se surový daty  RAW, CR2(Canon)  či NEF (Nikon) atd. převést do DNG formátu a ten archivovat. Tento formát je otevřený, tedy přesně specifikovaný a není tedy důvod, aby i v budoucnosti nevznikaly softwarové nástroje, jak ta data zpracovat pod novými operačními systémy.

Formáty grafických souborů zde: https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/using/file-formats.html

Sweet Spot

Každý objektiv má svoje takzvané „zlaté oko“ – ideální zaclonění, při kterém má nejlepší kresbu. Většinou je to při cloně kolem F5,6–8

Například u EF-S 18-55mm STM získáte nejlepší výsledky při zoomu od 35mm do 55mm s clonou od f/5.6 do f/8.0.

Použití filtrů

Například díky červenému  světlu však hrozí přeexponování u červeného kanálu obrazu a díky potřebě zesílení modrého a zeleného kanálu roste v těchto kanálech šum.
Pro náročnější snímky je vhodné opravit barvu světla opticky ještě před objektivem, a to konverzními filtry.

Srovnání jednotlivých RGB kanálů na přibližně stejnou úroveň koneverzními filtry však velmi zvýší kvalitu obrazu jako celku.