Fotomodeling

fotografování, modeling a fotomodeling

Postprodukční tipy

Adobe Photoshop – tipy

 

 

Doostření 

se provádí až na konečné velikosti fotografie jako poslední úprava. 

změna rozlišení fotografie: Bikubická metoda: pro zvětšení – bikubická hladší – smoother (zjemnění přechodů dopočítaných bodů, vhodné při mnohonásobném zvětšení. ) pro zmenšení (bikubická ostřejší -sharper). (zvýší kontrast dopočtených bodů, nicméně může dojít k přeostření.)

Příklad metody schodového (postupného) zmenšování fotografie a doostření filtrem Smart Sharpen:                                                                                                                  Nafotíme snímky zrcadlovkou APS-C v rozlišení 4272×2848. Otevřeme si CR2 formát (např. pokud fotíme do RAW u Canon 450D) a případně provedeme úpravu expozice. Poté fotografii uložíme ve formátu jpg jelikož doostřovací filtry fungují nejlépe na JPEG algoritmu a při zmenšování o 50 procent. Vytvoříme si kopii vrstvy (klávesovou zkratkou Ctr + J) a na ní aplikujeme doostřovací filtr Smart Sharpen. Provedeme zmenšení o 50 procent se zachováním poměru stran na 2136×1424 a vytvoříme z této kopie novou kopii vrstvy (Ctrl-J)a opět provedeme doostření  filtrem Smart Sharpen.  

smart_sharpen-large

Poté opět zmenšíme o 50 procent na výslednou velikost 1068×712 a již pouze jemně doostříme filtrem Smart Sharpen. Na poslední vrstvě je pak možné upravovat míru krytí ze 100 % na nižší – k úplné spokojenosti. Sloučíme viditelné vrstvy (Flatten image) a obrázek uložíme.

smart_sharpen2-large

     

Pokud však chceme výslednou velikost vhodnou např. pro Facebook (aktuální maximální hodnoty jsou 960 pixelů pro delší stranu) provedeme to takto:

Pokud vynásobíme 960 dvakrát vyjde 1920 a poté znovu dvakrát to je 3840. Mezi 4272 a 3840 je rozdíl nedělitelný dvěmi tudíž na fotografii uložené do jpg formátu v originální velikosti vytvoříme kopii vrstvy (klávesovou zkratkou Ctr + J) a aplikujeme filtr Smart Sharpen. Změníme velikost na tuto hodnotu dělitelnou dvěmi což je 3840 a pak vytvoříme kopii vrstvy CTRL-J a dál budeme provádět doostřování a zmenšování úplně stejným postupem jak již bylo popsáno výše až na velikost 960×640.

Pokud na originální fotografii potřebujeme provést oříznutí (například nás zajímá pouze hlavní objekt) provedeme to před započetím zmenšování a doostřování, pokud bude třeba provedeme dorovnání na hodnutu dělitelnou celý číslem jak bylo výše uvedene a použijeme již uvedený postup.

parametr je Práh (Threshold). n určuje, jak moc se od sebe původní barvy na hranách musí lišit, aby došlo k doostření. malé změny v barvách obvykle značí šum na fotografii a ten doostřovat nechceme. Standardní jsou tedy velmi nízké hodnoty, obvykle jen jednotky a často i přímo nula.

Parametr  Síla efektu (Amount),  nastavuje, jak moc se od sebe mají posunout původní barvy na hranách.

změna se provede pouze na hranách a směrem od nich efekt postupně ustává a blíží se původní barvě. Sílu tohoto náběhu můžeme měnit parametrem Poloměr (Radius).

Doostření portrétů

Tento způsob úprav má za cíl fotografii doostřit bez současného narušení a zbytečného zvýraznění textury kůže ve tváři. Po otevření snímku vytvoříme kopii vrstvy Background (Pozadí). Aplikujeme filtr Smart Sharpen (Chytré zostření) dle již výše uvedených postupů. Podržíme klávesu Alt a na paletě Layers (Vrstvy) klikneme na ikonu Add Layer Mask (Přidat masku vrstvy), čímž jsme vyplnili masku vrstvy černou barvou a potlačili účinek filtru Smart Sharpen (Chytré zostření). Poté zvolíme nástroj Brush (Štětec) a kliknutím na ikonu napravo od Brush zvolíme v nabídce středně velký štětec s měkkým krajem. Klávesou D nastavíme barvu popředí na bílou a začneme přemalovávat tvář tam, kde ji chceme doostřit (oči, rty, vlasy atd.), přičemž se vyhýbáme místům kůže, protože tam efekt doostření vrátit nechceme.

metoda High Pass – vhodná kde jsou výrazné hrany (např. stavby, zahradní či bytová architektura, ),  nevhodná pro krajinářské fotografie, kde je spousty detailů

metoda Unsharp Mask

Více o doostřovacích algoritmech

Nástroj štětec -Opacity (krytí) versus Flow (tok)

Opacity ovlivňuje intezitu/průhlednost aplikované barvy

Flow ovlivňuje rozsah na které barvě je aplikováno

Pokud nastavíme Opacity např. na 50 % je jedno kolik učiníme tahů myší nad tou samou oblastí tato hodnota nebude překročena.

Pokud nastavíme  Flow např. 10 procent tak po pěti tazích se dostaneme na hodnotu 50 avšak po více tazích (bez puštění myši) již nebude krytí barvou přibývat, protože Opacita je nastavena na 50 procent.

Hardness

CTRL-ALT – Pravá myš  – doleva/doprava nastavuje velikost štětce

CTRL-ALT – Pravá myš  – dolu/nahoru nastavuje tvrdost štětce

 (vypnutím následující volby přes Preferences > General and uncheck “Vary Round Brush Hardness based on HUD vertical movement” budeme nastavovat 

přes CTRL-ALT – Pravá myš  – dolu/nahoru hodnotu pro Opacity

 

Curves versus Levels

Levels (úrovně) dokážou barvu buď zesvětlit, nebo ztmavit, nicméně místa ztrácejí kresbu.                                                                                                   Curves (křivky) však mohou měnit rozložení jasů a stínů beze ztráty kresby či detailů. Prohnutím křivky dojde k transformaci tónů značených na vodorovné stupnici na novou hodnotu viditelnou na svislé ose. Při úpravě např. pouze jasů lze vytvořit kontrolní body v oblasti stínů, aby se neprohnula celá křivka a tím by se totiž změnily i tmavší oblasti. Body zafixují křivku a ta v této oblasti zůstane nezměněna. Hustotu sítě bodů lze navyšovat dle požadavků na detaily. Odstranění kontrolního bodu lze provést kliknutím na něj pravou myší a zvolením „delete“ či přetáhnout ho mimo graf.

Flatten versus Merge

Flatten znamená sloučí všechny viditelné vrstvy do jednoho souboru.

Merge Layers sloučí všechny vrstva a text do jedné vrstvy se zachovanou průhledností.

Nahrání akce

 1. Otevřete soubor.
 2. Na panelu Akce klepněte na tlačítko Vytvořit novou akci  nebo klepněte na příkaz Nová akce v nabídce panelu Akce.
 3. Zadejte název akce, vyberte sadu akcí a nastavte další volby:
  Funkční klávesa
  Přiřadí akci klávesovou zkratku. Můžete zvolit jakoukoli kombinaci funkčních kláves, klávesy Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a klávesy Shift (například Ctrl+Shift+F3), s těmito výjimkami: Ve Windows nemůžete použít klávesu F1 ani klávesy F4 nebo F6 s klávesou Ctrl.

  Poznámka: Pokud přiřadíte akci stejnou zkratku, která je již použitá pro příkaz, vyvolá tato zkratka akci, ne příkaz.
  Barvy
  Přiřadí barvu, se kterou se akce zobrazí v režimu tlačítek.
 4. Klepněte na Začátek nahrávání. Tlačítko Začátek nahrávání  na panelu Akce se změní na červené.
  Důležité: Když nahráváte příkaz Uložit jako, neměňte název souboru. Pokud zadáte nový název souboru, tento název se zaznamená a použije se při každém přehrávání akce. Pokud před uložením přejdete do jiné složky, můžete zadat jiné umístění, aniž byste museli zadávat název souboru.
 5. Proveďte operace a příkazy, které chcete nahrát.Ne všechny úkony lze do akce nahrát přímo, ale většinu úkonů, které nelze nahrát, můžete vložit pomocí příkazů na panelu palety Akce.
 6. Chcete-li nahrávání ukončit, klepněte na tlačítko Zastavit přehrávání/nahrávání, nebo v nabídce panelu Akce klepněte na příkaz Zastavit nahrávání. (V aplikaci Photoshop můžete také stisknout klávesu Esc.)

Chcete-li pokračovat v nahrávání stejné akce, klepněte na příkaz Začátek nahrávání v nabídce panelu Akce.